فجراباد


????باوگ و دایگ کوردزوان سڵام

????پدر و مادر #کورد زبان سلام

????آیا میدانید زبان چندین هزار سالەات در حال نابودی و آسمیله شدن است؟!
آیا به این فکر کردەای که این زبان که اکنون در اختیار توست در گذر زمان و در کشاکش دهر ، حفظ و پاسداری شده و اکنون به دست من و شما رسیده یک میراث فرهنگی و یک امانت فرهنگی است و ما وظیفە و رسالت انسانی و اخلاقی و دینی داریم که آن را پاس بداریم و به دست آیندگان بسپاریم؟

????پدر و مادر کورد زبان

????هیچ ملتی با فراموش کردن و انکار هویت و فرهنگ و تمدن خود به جایی نرسیده.
ما کوردها حتی آنزمان که اعراب برما تاختند و زبان خیلی از ملتها دگرگون شد هم ، زبان خود را پاس داشتەایم.

دردی که امروزه ما به آن دچاریم ، "خود کم بینی" است و کم انگاشتن فرهنگ و هویت خود در مقابل فرهنگ دیگر است.
فارس زبانان نیز گاهی دچار این مساله هستند و با استفاده کردن از کلمات انگلیسی در زبان خود ، خود را باکلاس جلوه میدهند ، اما ما کوردها چقدر دچار خود کم بینی هستیم که با استفاده از کلمات فارسی و فارسی صحبت کردن با کودکانمان ، میخواهیم خود را باکلاس جلوه دهیم!!!

فراگیری هر زبان ، وارد شدن به دنیایی تازه است ، اما این یادگیری دلیل بر این نمیشود که زبان خود را فراموش کنیم و یا کلمات آن زبان را در زبان خود بکار گیریم و این نه نشانەی افتخار و نە یک قوّت ، که یک ضعف و یک ذلت است

????پدر و مادر کورد زبان

????زبان کوردی زبانی ریشه دار ، اصیل ، فاخر ، مودبانه ، دارای تاریخ چندهزار ساله و مهم تر از همه اینکه ، زبان ماست که با آن تکلم میکنیم و وظیفه و رسالت داریم که آن را حفظ و حراست کنیم و با زبانی غیر از کوردی با فرزندانمان صحبت نکنیم.

????شما میبایست اصیل ترین کلمات کوردی را به فرزندت یاد بدهی

????شما میبایست زیباترین "مەتەڵ"های کوردی را برای فرزندت تعریف کنی

????شما میبایست "مەسڵەت" های دلنشین کوردی را برای فرزندت بازگو کنی

????فرزندان شما میبایست میراثدار فرهنگ و تمدن چند هزار سالەی کوردی باشند نه آنکه با زبان دیگری با آنها صحبت کنی که در این صورت ، هیچکدام از این اتفاقات خوب نخواهد افتاد.

????پدر و مادر کورد زبان

????به خدا قسم فارسی صحبت کردن کار خیلی شاق و سختی نیست

 

 

عکس های این بخش مربوط به مراسم عروسی در کلات نادری میباشد و بنده از وبلاگ ولات دات ای ار برداشتم 

 

عروسی کورد های کرمانج کلات نادر ی

عروسی کلات نادری

منبع : شیروان-فجر آباد |زبان و هویت کوردی کرمانجی شیروان فجراباد
برچسب ها : زبان ,کوردی ,صحبت ,مادر ,میبایست ,کلمات ,مادر کورد ,برای فرزندت ,باکلاس جلوه ,فارسی صحبت